.
.

Ви є тут

Рішення чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "ХАРТРОН"

Рішення чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН»

 

1 Обрання секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН».

 

         Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» корпоративного секретаря ПАТ «ХАРТРОН» Черкасову Вікторію Геннадіївну.

 

2. Прийняття рішень з питань проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» (затвердження регламенту).

 

         Затвердити регламент ведення Загальних зборів акціонерів, а саме:

         - для доповіді з питань поряду денного надавати від 5 до 15 хвилин;

          - пропозиції, запитання до доповідачів надавати в письмовій формі з зазначенням прізвища, імені, по батькові акціонера, з якого питання порядку денного та яке запитання має акціонер;

         - час для відповіді по питанням  -  до 5 хвилин;

         - час для виступу акціонерів  -  до 3 хвилин.

 

3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ХАРТРОН» за 2012 рік.

 

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ХАРТРОН» за 2012 рік.

 

4. Визначення основних напрямків діяльності ПАТ «ХАРТРОН» на 2013 рік.

 

         Затвердити основні  напрямки діяльності ПАТ «ХАРТРОН» на 2013 рік.

 

5. Звіт Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2012 рік.

 

         Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2012 рік.

 

6. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2012 рік.

 

         6.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2012 рік.

         6.2. Затвердити висновки Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2012 рік.

 

7. Затвердження річного звіту ПАТ «ХАРТРОН».

 

         7.1. Затвердити річний звіт ПАТ «ХАРТРОН» за 2012 рік;

         7.2. Затвердити Баланс ПАТ «ХАРТРОН» за 2012 рік.

 

8. Розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2012 році та затвердження нормативів розподілу прибутку на 2013 рік.

 

         8.1. Затвердити розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2012 році, а саме:

               8.1.1. Затвердити розподіл прибутку в сумі 3288 тис.грн., одержаного товариством за 2012р., направивши його:

- до фонду дивідендів – 986,4 тис.грн. (30% чистого прибутку);

- до резервного фонду – 164,4 тис.грн. (5% чистого прибутку);

- нерозподілений прибуток –  2137,2 тис.грн .

               8.1.2. Затвердити розмір дивідендів на одну просту акцію 0,0115 грн.

               8.1.3. Виплатити дивіденди акціонерам резидентам України у гривнях.

               8.1.4. Виплатити дивіденди на державну частку акцій (50% +1 акція) за результатами роботи за 2012 рік у розмірі 493,2 тис.грн. у порядку, встановленому діючим законодавством.

               8.1.5. Виплату дивідендів акціонерам - юридичним особам здійснювати шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок після отримання від них підтвердження реквізитів для перерахування дивідендів.

               8.1.6. Виплату дивідендів акціонерам - фізичним особам здійснювати в касі ПАТ «ХАРТРОН».

               8.1.7. Покрити витрати по перерахунку та виплаті дивідендів акціонерам за рахунок ПАТ «ХАРТРОН».

               8.1.8. Сформувати відомість на виплату дивідендів на базі Реєстру акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» станом на 10.04.2013р.

      8.1.9. Встановити терміни виплати дивідендів:

  • на державну частку акцій з 10.04.13р. до 10.05.13р.
  • акціонерам - юридичним особам з 13.05.13р. до 27.06.13р.
  • акціонерам - фізичним особам з 03.06.13р. до 27.06.13р.

         8.2. Затвердити нормативи розподілу прибутку на 2013 рік, а саме:

Затвердити плановий розподіл прибутку за 2013р., направивши його:

  • до фонду дивідендів - 30%;
  • до резервного фонду - 5%.

         8.3. Акціонер ПАТ „ХАРТРОН” має право на одержання дивідендів в продовж 3-х років з моменту прийняття рішення про їх виплату, згідно з нормами Цивільного Кодексу України.

 

9. Про вчинення значних правочинів ПАТ «ХАРТРОН» у 2013 році.

 

         Прийняти до відома інформацію про вчинення значних правочинів ПАТ «ХАРТРОН» у 2013 році.