.
.

Ви є тут

Органи управління

Склад Правління АТ «ХАРТРОН»:

1.

Вахно Микола Іванович

Голова Правління АТ «ХАРТРОН»

 

Члени Правління:

 

2.

Неймирок Юрій Костянтинович

Заступник Голови Правління АТ «ХАРТРОН», фінансовий директор

3.

Борзикіна Олена Миколаївна

Головний бухгалтер АТ «ХАРТРОН»

4.

Златкін Олег Юрійович

Генеральний директор НВП ХАРТРОН-АРКОС ЛТД

5.

Русаков Сергій Арсенійович

Директор технічний АТ «ХАРТРОН»

6.

Романовський Олександр Володимирович

Генеральний директор ТОВ «НВП «ХАРТРОН-ЮКОМ»

7.

Болдирєв Ігор Миколайович

Генеральний директор НВП ХАРТРОН-ПЛАНТ ЛТД

Голова Правління обраний загальними зборами акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» 10.04.2017 року строком на 5 років.

Члени Правління обрані Наглядовою радою ПАТ «ХАРТРОН» 11.04.2017 року строком на 5 років.

 

 

Склад Наглядової ради АТ «ХАРТРОН»:

Голова Наглядової ради АТ «ХАРТРОН»:

1.

Озеран Олександр Сергійович

Представник акціонера Держава Україна в особі Фонд державного майна України

Члени Наглядової ради:

2.

Вахно Олександр Миколайович

акціонер

3.

Кучеренко Володимир Анатолійович

акціонер

4.

Міхеєв Володимир Сергійович

Представник акціонера Держава Україна в особі Фонд державного майна України

5.

Приступа Максим Євгенович

Представник акціонера Держава Україна в особі Фонд державного майна України

6.

Токарєв Антон Володимирович

Представник акціонера Держава Україна в особі Фонд державного майна України

7.

Черкасова Вікторія Геннадіївна

акціонер

Члени Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» обрані річними загальними зборами акціонерів АТ «ХАРТРОН» 09.04.2020 року на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів.

Голова Наглядової ради обраний Наглядовою радою АТ «ХАРТРОН» 09.04.2020 року.

 

 

Склад Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН»:

Голова Ревізійної комісії:

1.

Дєваєва Ірина Володимирівна – представник Державного космічного агентства України.

Члени Ревізійної комісії:

2.

Гузеватий Геннадій Віталійович - представник Фонду державного майна України.

3.

Кухтенко Олена Вікторівна

Члени Ревізійної комісії обрані загальними зборами акціонерів АТ «ХАРТРОН» 09.04.2020 року строком на 3 роки.

Голова Ревізійної комісії обраний Ревізійною комісією АТ «ХАРТРОН» 16.07.2020 року.

 

 

 

Корпоративний секретар АТ «ХАРТРОН»:

Черкасова Вікторія Геннадіївна

Начальник фінансово-економічного управління
АТ «ХАРТРОН»

 

Корпоративний секретар обраний Наглядовою радою ПАТ «ХАРТРОН» 18.05.2018 року строком на 3 роки.