.
.

Ви є тут

Інформація про емітента

Інформація про емітента
Код за ЄДРПОУ: 14313062
Повне найменування: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРТРОН»
Скорочене найменування (згідно Статуту): АТ «ХАРТРОН»
Юридична адреса: 61070 м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1
Керівник: Голова Правління Вахно Микола Іванович
Код території за КОАТУУ: 63101
Регіон: Харківська область
Депозитарна установа, що обслуговує емітента: АТ «УкрСиббанк»
Адреса: АТ «УкрСиббанк», 61001, м. Харків,
пр. Московський, 60
Тел. (057) 738-80-54, 738-81-05
Депозитарій, що обслуговує емітента: ПАТ «Національний депозитарій України»
Статутний капітал (грн.): 21367570,00
Державна реєстрація
Дата реєстрації: 20.12.1991
Орган: Виконавчий комітет Харківської міської ради
Вид економічної діяльності
Код за КВЕД: 72.19
Найменування: Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
Контактна інформація
Телефон: 057 315-21-98
Факс: 057 719-06-95
Email: ocb@hartron.com.ua
Цінні папери (ЦП)
Код ISIN: UA4000066823
Вид ЦП: Акції іменні прості
Номінальна вартість (грн.): 0,25
Кількість ЦП (шт.): 85470280
Обсяг випуску (грн.): 21367570,00