Ви є тут

Інформація про загальні збори акціонерів АТ «ХАРТРОН

У зв’язку з неможливістю під час воєнного стану провести у термін, визначений законодавством України, річні Загальні збори акціонерів АТ «ХАРТРОН» за результатами роботи у 2021 році та керуючись рішенням Національна комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.03.2022 р. № 177 «Щодо особливостей функціонування органів управління акціонерів акціонерного товариства на період дії воєнного стану», Правління АТ «ХАРТРОН» планує провести річні Загальні збори акціонерів АТ «ХАРТРОН» протягом 90 днів після завершення дії воєнного стану.