Ви є тут

Інформація про загальні збори акціонерів АТ «ХАРТРОН»

09 квітня 2020 року відбулися річні загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН».

Основні показники консолідованої звітності підприємств АТ «ХАРТРОН» за 2019 рік:
Чистий дохід від реалізації продукції становить 182,565 млн.грн.
Чистий прибуток - 10028 тис.грн.
Середня заробітна плата штатного працівника - 9242 грн. в місяць.

На зборах прийнято рішення за підсумками фінансово-економічної діяльності Товариства за 2019 рік створити фонд дивідендів в розмірі 5014 тис.грн. (50% чистого прибутку) та виплатити дивіденди в розмірі 0,0587 грн. на одну акцію.

Більш детальна інформація про рішення загальних зборів розміщена в розділі АКЦІОНЕРАМ.