Ви є тут

Інформація про загальні збори акціонерів АТ «ХАРТРОН»

14 квітня 2021 року відбулися річні загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН».

Основні показники консолідованої звітності підприємств АТ «ХАРТРОН» за 2020 рік::
Чистий дохід від реалізації продукції становить 152,325 млн..грн.
Чистий прибуток - 9240 тис.грн.
Середня заробітна плата штатного працівника - 8591 грн. в місяць.

На зборах прийнято рішення за підсумками фінансово-економічної діяльності Товариства за 2020 рік створити фонд дивідендів в розмірі 4620079,33 грн. (50% чистого прибутку) та виплатити дивіденди в розмірі 0,0540 грн. на одну акцію.

Більш детальна інформація про рішення загальних зборів розміщена в розділі АКЦІОНЕРАМ.