Ви є тут

Інформація про загальні збори акціонерів ПАТ «ХАРТРОН»

14 квітня 2016 року відбулися річні загальні збори акціонерів ПАТ «ХАРТРОН». Статутний капітал ПАТ «ХАРТРОН» становить 21367,6 тис.грн. та розподілений на 85,4 млн. простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 14.04.2016 року, складено у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України станом на 08.04.2016 року.
Загальна кількість акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» становить 7686 фізичних і юридичних осіб.
Державі Україна в особі Фонду державного майна України належать 50%+1 акція ПАТ «ХАРТРОН».

Основні показники виробничо-господарської діяльності підприємств ПАТ «ХАРТРОН», які входять до консолідованої звітності у 2015 році:
- Чистий дохід від реалізації продукції становить 279,8 млн.грн., що на 16,3% більш запланованого.
- За підсумками фінансово-господарчої діяльності за 2015 рік отримано чистий прибуток у розмірі 6164 тис.грн., що у 1,4 рази быльше запланованого, з якого направлено до фонду дивідендів 4623 тис.грн. (75% чистого прибутку), до резервного фонду – 0 тис. грн., нерозподілений прибуток – 1541 тис.грн.
- Середньомісячна заробітна плата штатного працівника зросла на 18% та становить
4812 грн. на місяць.
- Чисельність працюючих у 2015 році склала 1504 чоловік.
Основні напрямки виробничої діяльності підприємств ПАТ «ХАРТРОН» у 2015 році:
- Розробка та постачання систем управління ракетними комплексами і космічними об’єктами у рамках реалізації міждержавних космічних програм;
- Розробка та створення автоматизованої системи контролю та управління ядерної підкритичної установки „Джерело нейтронів” для ННЦ ХФТІ;
- Розробка та виготовлення систем автоматизованого управління, контролю та діагностування електроустаткування для пасажирських вагонів;
- Розробка та виготовлення блоків для систем управління атомних електростанцій, блоків і панелей управління системи технологічного захисту для електростанцій, приладів і систем релейного захисту і автоматики енергооб’єктов.

У консолідованому фінансовому плані на 2016 рік закладені показники:
- Чистий дохід від реалізації продукції – 251,3 млн. грн.
- Чистий прибуток  4680 тис. грн.
- Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника  6212 грн.
- Средньооблікова чисельність штатних працівників  1475 чоловік.