Ви є тут

Інформація про загальні збори акціонерів ПАТ «ХАРТРОН»

10 квітня 2019 року відбулися річні загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ХАРТРОН».

На зборах прийняті наступні основні рішення:
• змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.
• змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРТРОН».
• Затвердити нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН».
• За підсумками фінансово-економічної діяльності Товариства за 2018 рік створити фонд дивідендів у розмірі 13093 тис.грн. (50% чистого прибутку) та виплатити дивіденди в розмірі 0,1532 грн. на одну акцію.

Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН» (нова редакція) зареєстровано 25.04.2019 року, код доступу 328002624064.

Основні показники виробничо-господарської діяльності підприємств ПАТ «ХАРТРОН», які входять до консолідованої звітності у 2018 році:
• Чистий дохід від реалізації продукції становить 364,7 млн.грн., що на 48% більш запланованого.
• За підсумками фінансово-господарчої діяльності за 2018 рік отримано чистий прибуток у розмірі 26186 тис.грн., що у 3,9 рази більше запланованого.
• Середня заробітна плата штатного працівника зросла на 26,6% та становить 10046 грн. в місяць.