.
.

Ви є тут

Інформація про загальні збори акціонерів ПАТ "ХАРТРОН"

10 квітня 2013 року відбулися чергові загальні збори акціонерів ПАТ «ХАРТРОН».

Статутний капітал ПАТ «ХАРТРОН» становить 21367,6 тис.грн. та розподілений на 85,4 млн. простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складено у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України станом на 04.04.2013 року.

Загальна кількість акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» становить 7885 фізичних і юридичних осіб.

Фонду державного майна України належать 50%+1  акція ПАТ «ХАРТРОН».

 

            Основні показники виробничо-господарської діяльності підприємств ПАТ «ХАРТРОН», які входять до консолідованої звітності у 2012 році:

 • Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) становить 233,1 млн.грн. План виконано на 107,9%.
 • За підсумками фінансово-господарчої діяльності за 2012 рік отримано чистий прибуток у розмірі 3288 тис.грн., з якого направлено до фонду дивідендів 986,4 тис.грн. (30%), до резервного фонду164,4 тис. грн. (5%).

-   Середньомісячна заробітна плата штатного працівника зросла на 9,5% та становить
3576 грн. на місяць.

 • Чисельність працюучих у 2012 році склала   1779 чоловік.

Основні напрямки виробничої діяльності підприємств ПАТ «ХАРТРОН» у 2012 році:

 • Розробка та постачання систем управління ракетними комплексами і космічними об’єктами у рамках реалізації національних космічних програм України та Росії;
 • Розробка та створення автоматизованої системи контролю та управління ядерної підкритичної установки „Джерело нейтронів” для ННЦ ХФТІ;
 • Розробка та виготовлення систем автоматизованого управління, контролю та діагностування електроустаткування для пасажирських вагонів;
 • Розробка та виготовлення блоків для систем управління атомних електростанцій, блоків і панелей управління системи технологічного захисту для електростанцій, приладів і систем релейного захисту і автоматики енергооб’єктов, систем промислового телебачення для АЕС.

 

            У 2013 році планується:

 • Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) – 190,9 млн. грн.
 • Чистий прибуток ¾ 3400 тис. грн.
 • Средньомісячна заробітна плата штатного працівника ¾ 4264 грн.
 • Средньооблікова чисельність штатних працівників ¾ 1780 чоловік.