Ви є тут

Інформація про загальні збори акціонерів ПАТ "ХАРТРОН"

10 кваітня 2014 року відбулися річні загальні збори акціонерів ПАТ "ХАРТРОН".

Статутний капітал ПАТ "ХАРТРОН" становить 21367,6 тис.грн. та розподілений на 85,4 млн. простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних збораз складено у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України станом на 04.04.2014 року.

Загальна кількість акціонерів ПАТ "ХАРТРОН" становить 7877 фізичних і юридичних осіб.

Державі Україна в особі Фонду державного майна України належать 50%+1 акція ПАТ "ХАРТРОН".

Основні показники виробничо-господарської діяльності підприємств ПАТ "ХАРТРОН", які входять до консолідованої звітності у 2013 році:

- Чистий дохід від реалізації продукції становить 267,8 млн.грн. План виконано на 116,6%.

- За підсумками фінансово-господарчої діяльності за 2013 рік отримано чистий прибуток у розмірі 3780 тис.грн., з якого направлено до фонду дивідентів 1134 тис.грн. (30% чистого прибутку), до резервного фонду - 189 тис. грн. (5% чистого прибутку).

- Середньомісячна заробітна плата штатного працівника зросла на 4,7% та становить 3743 грн. на ісяць.

- Чисельність працуючих у 2013 році склала 1627 чоловік.

Основні напрямки виробничої діяльності підприємств ПАТ "ХАРТРОН" у 2013 році:

- Розробка та постачання систем управління ракетними комплексами і космічними об'єктами у рамках реалізації національних космічних програм України та Росії;

- Розробка та створення автоматизованої системи контролю та управління ядерної підкритичної установки "Джерело нейтронів" для ННЦ ХФТІ;

- Розробка та виготовлення систем автоматизованого управління, контролю та діагностування електроустаткування для пасажирських вагонів;

- Розробка та виготовлення блоків для систем управління атомних електростанцій, блоків і пенелей управління систем технологічного захисту для електростанцій, приладів і систем релейного захисту і автоматики енергооб'єктов, систем промислового телебачення длґ АЕС.

У 2014 році планується:

- Чистий дохід від реалізації продукції - 230,1 млн.грн.

- Чистий прибуток - 3740 тис. грн.

- Середньомісячна заробітна плата штатного працівника - 4722 грн.

- Середньооблікова чисельність штатних працівників -1610 чоловік