Ви є тут

Інформація про проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» дистанційно 14.12.2022

Згідно рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) від 19.09.2022р. №1183 та рішення Наглядової ради (протокол від 20.10.2022р. № 31) АТ «ХАРТРОН» 14 грудня 2022р. планує провести річні загальні збори акціонерів Товариства, що мали були відбутися 14 квітня 2022 р., але не були проведені у зв’язку з воєнною агресією РФ проти України.
Відповідно до рішення НКЦПФР збори відбудуться шляхом дистанційного проведення у відповідності до «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженого рішенням НКЦПФР від 16.04.2020р. № 196 (зі змінами).