Ви є тут

Інформація про річні Загальні збори акціонерів АТ «ХАРТРОН», які відбулися 14.12.2022 року дистанційно

14 грудня 2022 року відбулися дистанційно річні Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН».

Основні показники консолідованої звітності підприємств АТ «ХАРТРОН» за 2021 рік::
Чистий дохід від реалізації продукції становить 194,7 млн..грн.
Чистий прибуток – 10,189 млн.грн.

На зборах прийнято рішення за підсумками фінансово-економічної діяльності Товариства за 2021 рік створити фонд дивідендів в розмірі 5 094 656,89 грн. (50% чистого прибутку) та виплатити дивіденди в розмірі 0,0596 грн. на одну акцію.
Більш детальна інформація про рішення загальних зборів розміщена в розділі АКЦІОНЕРАМ.